Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Laser alternativ till tuppkam?

Kan strålarna från en koldioxidlaser bota inflammationer i kotleden hos hästar? Vad är det egentligen som händer i hud och led när man använder laserbehandling?

Det är några av de frågor som veterinär Anna Bergh söker svar på vid SLU:s institution för anatomi och histologi.

Hos rid- och travhästar får nedre delen av frambenen ta emot stor belastning vid all träning och tävling. Särskilt belastad är den så kallade kotleden och kroniska inflammationer i denna led är en vanlig orsak till utslagning av hästar.

Den traditionella behandlingen av kotledsinflammationer är injicering av hyaluronat (tillverkas av tuppkammar) samt kortison. Att spruta en led innebär dock alltid en risk, besvärliga infektioner kan uppstå. Att hitta alternativ till sådan behandling är ett prioriterat område inom veterinärmedicinen.

– Laserbehandling av hästars leder räknas än så länge till de alternativa behandlingsmetoderna, och här finns en stor gråzon, säger Anna Bergh.

LASEREFFEKTER OKÄNDA

Även om behandlingen redan utförs i Sverige saknas det kunskap om hur laserljuset påverkar vävnader.

– Om behandlingen har effekt ska metoden självklart användas, men då ska den också regleras inom bestämmelserna för doping och de som arbetar med lasern måste ha rätt utbildning. Detta för att garantera djurskyddet.

Forskningen kring koldioxidlaserns effekter påbörjades 1998 av en grupp forskare vid SLU och Statens Veterinärmedicinska Anstalt. I dag finns även en forskare från Karolinska institutet med och AB Trav och Galopp finansierar studien.

Anna Bergh började som doktorand 1999. Förutom att utvärdera laser syftar hennes arbete till att utarbeta en modell för att kunna utvärdera även andra alternativa metoder såsom ultraljud, elstimulering, akupunktur med mera.

Studier har gjorts av hur hud, underhud och leder reagerar på laserbehandling, och bland annat visat en höjning av temperaturen med fyra till fem grader.

PRÖVAS KLINISKT

Men har det därmed den positiva effekt som forskarna söker?

– Nej vi har ännu inte nog material för att kunna säga det. Därför är det viktigt att undersöka fler hästar för att kunna slutföra den kliniska studie som också ingår i projektet. Hittills har tio hästar deltagit och det behövs lika många till innan vi vet svaret.

Hästar som har kotledsinflammation på ett eller bägge frambenen erbjuds gratis undersökning och behandling om de medverkar i studien vid SLU:s hästklinik.

– Vi lottar in hästarna i två grupper där den ena får laserbehandling och den andra ingen behandling alls under en vecka på klinik. Efter ytterligare två veckor tas hästarna in för ny kontroll. Om hästarna då inte blivit bättre erbjuds ägarna kostnadsfri behandling exempelvis med tuppkam eller kortison.

Carin Wrange

FAKTA: LASER= Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Första lasern för medicinska användning framställdes 1960. Laserapparater delas in i olika klasser där koldioxidlaser är högeffektiv och kan ge risk för ögonskador (skyddsglasögon krävs). Strålarna kan vid fokusering bränna/skära igenom hårda material såsom plåt. Vid behandling av djur används defokusering av ljuset.

2003-03-20
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se