Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Satsning på djursjukvården i Skara

Nationella Stiftelsen med ATG-klinikerna ska i framtiden driva hästsjukvården i Skara medan Blå Stjärnan tar ansvar för smådjursjukvården.

Under våren och sommaren har samtal pågått med tilltänkta nya huvudmän för Djursjukhuset och Hovslagarskolan vid SLU i Skara. Det är nu klart att
förhandlingarna går in i en mer aktiv fas och den 29 augusti informerades personalen om hur förändringsarbetet kommer att drivas.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande med ATG-klinikerna AB och Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg har tillsammans kommit överens om att fortsätta förhandla i syfte att samverka kring djursjukvård och utbildning i Skara.

Målet är att Nationella Stiftelsen med ATG-klinikerna skall driva hästsjukvården medan Blå Stjärnan tar ansvar för smådjursjukvården. Nationella Stiftelsen kommer också att överta ansvaret för hovslagarskolan i Skara.

SLU i Skara driver idag bl a djursjukhuset med utbildning och praktik för såväl veterinärstudenter som djursjukvårdare och hovslagarskolan. SLU
kommer fortsatt att vara huvudman för djursjukvårdarutbildningen, som fortsatt kommer att drivas i samverkan med klinikerna.

Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande bildades 1992 av ATG (AB Trav och Galopp) och LRF (Lantbrukarnas Riksförbund) i samverkan med svensk ridsport för att främja hästhållningen i landet med särskild tonvikt på
utbildning och avel/uppfödning. ATG-klinikerna har hittills tillhört ATG men fördes den 1 juli till ett nytt bolag, ATG-klinikerna AB under Nationella Stiftelsen.

Det finns idag 20 ATG-kliniker från Boden i norr till Malmö i söder med omkring 35 veterinärer anställda, som utför omkring 54 000 behandlingar årligen.
Även vid dessa kliniker kommer det nu att bli möjligt för studenterna att praktisera.

Blå Stjärnans Djursjukhus i Göteborg driver sjukvård för hund och katt och övriga små sällskapsdjur. Företaget har 90 anställda, varav 20 veterinärer. Förra året hade man mer än 36 000 patienter.

- Det är oerhört positivt att två så stora och tunga intressenter som Nationella Stiftelsen ATG-klinikerna och Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus nu vill satsa på Skara, säger Göran Dalin, dekanus vid Veterinärmedicinska fakulteten, SLU.

-Vi får genom det här samarbetet möjligheter att bedriva undervisning och forskning tillsammans med två viktiga aktörer inom hästnäringen och
smådjursområdet. Resultatet blir en långsiktig förstärkning av de veterinärmedicinska aktiviteterna i Skara.

Olof Karlander, VD vid Nationella Stiftelsen ser stora fördelar med ett samarbete:

- Avsikten är att skapa ett nav för våra kliniker med bl a ett högintressant diagnostiskt centrum i Skara. Samarbetet med SLU bygger på att vi tillsammans
åstadkommer ett fruktbart samspel mellan klinikverksamheten, djursjukvårdarutbildningen och hovslagarskolan. Syftet är att möta ett växande behov av djursjukvårdare anpassade för hästnäringens behov.

Olof Karlander påpekar också att det finns ett stort behov av hovslagare:

- Min bedömning är att hovslagarskolan skall kunna utvecklas i samverkan med våra toppmoderna riksanläggningar. Ett långt framskridet samarbete pågår redan inom projektet Travets hovslagarskola med travets utbildnings-och utvecklingscentrum på Wången.

Också ordföranden i Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan, Stig A. Jönsson, framhåller att ett övertagande av smådjurskliniken vid Djursjukhuset i Skara ligger väl i linje med Stiftelsens framtidsutveckling:

- Dels rent veterinärmedicinskt, men också när det gäller förebyggande och rehabiliterande insatser kommer en förstärkning att ske i regionen genom
detta utökade samarbete. Ett effektivare resursutnyttjande av nya tekniska framsteg, forskning och utveckling samt joursamverkan ger djur och djurägare ökad trygghet.


För vidare information
Göran Dalin, SLU, 070 547 10 84
Olof Karlander, Nationella Stiftelsen, 070 527 20 64
Stig A. Jönsson, Stiftelsen Svenska Blå Stjärnan, 070 585 33 11

2003-09-01
Anna-Karin Hallgren
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se