Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Ny ledning för djurfakultet vid SLU

Den nya fakulteten för husdjursvetenskap och veterinärmedicin vid SLU har nu fått en ny ledning med professor Arvid Uggla i spetsen.

Forskare och lärare vid SLU har nu valt ny dekanus samt fakultetsnämnd för den nya fakulteten vid SLU som ska arbeta med fokus på djur. Det preliminära namnet på fakulteten blir Fakulteten för husdjursvetenskap och veterinärmedicin.

Arvid Uggla, professor i parasitologi blir ny dekanus och ordförande i fakultetsnämnden. Som vice ordförande valdes universitetslektor Lena
Andersson-Eklund.
Följande personer valdes till ordinarie ledamöter i fakultetsnämnden: professor Inger Andersson, universitetslektor Astrid Hoppe, professor Linda Keeling, professor Ulf Magnusson, forskningsledare Ragnar Tauson och forskarassistent Ove Wattle. Till suppleanter utsågs forskare Sigrid Agenäs och professor Jan Johansson.

Det var i mars 2003 som SLU:s styrelse tog beslutet att de tre tidigare fakulteterna ska ersättas med fyra nya från 1 januari 2004. Fakulteten vid
SLU i Alnarp valde fakultetsnämnd redan den 11 juni. Fakulteten för husdjursvetenskap och veterinärmedicin vid SLU i Uppsala gjorde sitt val
den 8 september och Fakulteten för naturresurser och lantbruk (SLU i Uppsala)gör sitt val den 11 september. Valomgången avslutas den 15
september när Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU i Umeå väljer sin ledning.

Det formella beslutet om nya fakultetsledningar tas av SLU:s styrelse den 30 september.

2003-09-10
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se