Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hästen i landskapet

I en rapport från SLU beskriver Catharina Svala hur hästaktiviteter kan integreras i det moderna samhället.

Hästen är en nygammal företeelse med en lång historia, parallell med vår egen
civilisationsutveckling. Under första halvan av 1900-talet minskade antalet hästar kraftigt inom tidigare självklara områden. Men istället för att
försvinna har de idag återkommit inom nya områden samtidigt som nya kulturer utvecklas.

Antalet hästar beräknas idag vara ungefär detsamma som antalet mjölkkor, men statistiken är osäker. Hästarna tillhör inte självklart jordbruket eller någon annan del i samhället heller. Hästfrågorna tenderar att hamna mellan stadens
och landsbygdens planering.

Hästen i det moderna samhället
Syftet med skriften är att visa möjligheter och begränsningar i att integrera moderna hästaktiviteter i det moderna samhället, att väcka tankar och idéer för att initiera till fortsatt forskning inom området. Ett är säkert - antalet hästar ökar. Fler av oss kommer att komma i direkt kontakt med dem. Istället för att se detta som ett problem bör hästen istället ses som en tillgång. Hästen kan ses som en resurs för bevarande av våra kulturbetesmarker, av det öppna landskapet och landsbygdens alla gårdar som inte längre behövs i den moderna jordbruksproduktionen.

Mannens häst blev kvinnans
Skriften beskriver bland annat, hur mannens häst blev kvinnans, hur hästarna flyttar in i forna lantgårdar och att den kan vara en viktig skapare av intressant biologisk mångfald. Landets första nationalpark Dalby hage var ursprungligen en hästhage. Under rubriken Hästen i kommunen behandlas bl.a. frågor kring allergi och luktpåverkan samt frågor kring ridvägar. Fördomar,
förslitning på mark och landskap samt hästen som en viktig potential för turistnäringen behandlas under rubrikerna Lantbruket och Lantgården.

Skriften kan beställas via hemsidan
http://www.jbt.slu.se/publicering/ under rubriken Specialmeddelanden.

Författare är Catharina Svala, agronom med byggnadsteknisk inriktning vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Alnarp. Hon är verksam som lektor och forskare och har dessutom 25 års erfarenhet av hästuppfödning.
För mer info ring 040-41 54 55 eller mejla catharina.svala@jbt.slu.se

2003-09-22
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se