Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hästakuten öppnar i november

Från 10 november kommer akut sjuka hästar, efter remiss från veterinär, att kunna tas emot igen utanför kontorstid vid SLU:s hästklinik i Uppsala

Stordjurskliniken är öppen för nya patienter fram till klockan 22.00 alla dagar. Den höjda beredskapen innebär också att inneliggande hästar, med
sjukdomar och skador som kräver övervakning eller behandling nattetid och på helger, åter kan vårdas vid stordjurskliniken.

MBL-förhandlingar om ett återinförande av jourberedskap under icke kontorstid vid stordjurskliniken, SLU Ultuna, kunde 1 oktober avslutas i enighet. Ett omfattande planeringsarbete har genomförts vid kliniken, där personalen på ett mycket konstruktivt sätt hjälpt till att lösa problemen.

– Beredskapen och möjligheten att åter ta emot akutfall, och hästar som kräver intensivvård, är avgörande för kvaliteten på den undervisning vi ger
veterinärstudenterna, säger Björn Ekesten, prefekt vid institutionen för kirurgi och medicin,stordjur.

– Det ger också vår personal en chans att utnyttja sin kompetens fullt ut och fortsätta att utveckla vården av akut- och intensivvårdskrävande patienter.

Från och med den 10 november är stordjurskliniken öppen för att dagligen ta emot nya patienter mellan kl 08.00-22.00. De hästar som insjuknar nattetid hänvisas till andra, nattöppna kliniker. Det är dock mycket få fall som
väntas beröras av detta. Utöver stordjurskliniken finns även den ambulatoriska kliniken vid SLU Uppsala, ”djurambulansen”, att tillgå dygnet runt.

2003-10-03
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se