Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Halta hästar söks till forskning

Hästar och ponnyer med frambenshälta söks till forskningsprojekt vid SLU kring behandling med koldioxidlaser. Kostnadsfri behandling erbjuds.

Forskare vid SLU behöver din och djurägarnas hjälp i ett projekt kring behandling av kotledshälta med koldioxidlaser.

Forskningsprogram: Med hjälp av objektiva mätmetoder, biomekaniska studier, samt utvärdering av inflammationsmarkörer och kroppsegna smärtlindrande substanser i synovia(ledvätska) och blod, avser en forskningsgrupp från SLU, SVA och Karolinska Institutet att undersöka om behandling med de fokuserande CO2 laser har effekt vid kotledsinflammation på hästar och ponnier. Projektet finansieras av ATGs forskningskommitté.

Hur många hästar behövs?

Ca 20 hästar behövs, varav hälften behandlas med laser och hälften utgör kontroll. Undersökare och utvärderare är blindade, dvs vet inte om hästen
behandlats med laser eller är kontroll.

Varför serös kotledsartrit på framben? Kotledsinflammation är en av de vanligaste förekommande diagnoserna på häst och kan orsaka både lidande och nedsatt brukbarhet. Det är dessutom en av de vanligaste diagnoserna vad
gäller utbetalning från försäkringsbolagen.

Vilka hästar kan delta i undersökningen? Hästar och ponnier, vilka används för ridning eller trav. De ska ej vara behandlade för samma åkomma de senaste tre månaderna.

Vad kostar det för djurägaren? Om hästen passar in i projektet och djurägaren samtycker, behandlas hästen med laser/kontroll under en vecka. Hästen
uppstallas under denna tid på Ultuna. Återbesök sker efter ytterligare 14 dagar. Hela behandlingen inklusive en uppföljande behandling är kosnadsfri
för djurägaren.

När och hur kan hästar hänvisas/remitteras? Kontakta expeditionen på Hästkliniken, kirurgen tel 018-672950 eller någon av kontaktpersonerna. Vi
tar emot så snart som möjligt, inom 1-2 veckor.

Vad vinner Du på att medverka? Du tar aktiv del i utredningen om användningen av en alternativ behandlingsmetod har en plats i
veterinärmedicinen. Du får förstahandsinformation om resultaten i studien. Detta gäller även de resultat som framkommer i experimentella studier
om hur det fysiologiskt svaret vid och efter laserbehandling på häst ser ut.

Kontakta via telefon 018-67 29 50, eller 018-67 10 00, fax 018-67 29 19
Karin Holm, VMD Anna Bergh, leg.vet., leg. sjukgymnast Görel Nyman, docent kliniskt ansvarig doktorand i projektet, projektansvarig, laserprojektet


INKLUSIONSKRITERIER:
* 3 ÅR ELLER ÄLDRE
* 0.5-2° INITIALHÄLTA, FRAMBEN
EJ HA ANNAN HÄLTUTLÖSANDE SJUKDOM
(Gäller initialhältan)
FÖR GROV DIAGNOSTICERING PÅ PLATS KAN ORDINÄR/ RINGBLOCK FÅ LÄGGAS

2003-10-07
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se