Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Scintigrafi räcker inte för att hitta skador i SI-leden

Ileosacralleden i hästens rygg undersöks ofta med scintigrafi för att diagnosticera skador. Charlotte Erichsens avhandling visar att det inte räcker.

Undersökning av ileosacralleden i bakre delen av hästens rygg är en utmaning inom veterinärmedicinen. Att som tidigare förlita sig på diagnosticering med hjälp av scintigrafi (gammakamera) räcker inte utan kan snarare ge en felaktig bild. Det visar veterinär Charlotte Erichsen i sin doktorsavhandling kring just
ileosacralleden.

- Det finns stora svårigheter att visa att ileosacralleden verkligen är orsak till smärta i hästens korsrygg. Det massiva muskelpaket som bäddar in denna led absorberar merparten, ända upp till 92 procent av gammastrålningen ifrån
skelettet, och ger därmed inte en rättvisande bild av området.

I sin forskning har Charlotte Erichsen använt samma hästmaterial som funnits med inom det mycket omfattande ryggprojektet på häst som just nu genomförs på institutionen för kirurgi och medicin, samt institutionen för anatomi och
fysiologi vid SLU.

Projektet startade våren 2000 och gjorde först en stor studie på väl fungerande ridhästar i olika åldrar. Trots att de medverkande hästarna inte, av sina ryttare, upplevdes ha särskilda ryggproblem visade röntgen, och
scintigrafi att det fanns förändringar hos många av dem.

Skador i ileosacralleden tror många ger upphov till nedsatt prestation och mild hälta på hästens bakben. Det har uppmärksammats hos travhästar och på senare tid framför allt hos ridhästar. Endel hästar med ryggproblem och smärtor i det aktuella området har rutinmässigt undersökts med just
scintigrafi vars kamera kan projiceras uppifrån på stående häst.

-Vi har kompletterat den scintigrafiska undersökningen med att med ultraljud mäta tjockleken på muskelen som finns ovanför ileosacralleden. Muskelns tjocklek ligger i snitt på 8-11 centimeter men vissa hästar kan ha ända upp till 16 centimeters tjocklek. I extremfallet (16 cm) absorberades 92 procent av strålningen från skelettet under muskelen, i genomsnittsgruppen absorberades 75 procent. Detta visar begränsningen med scintigrafi som undersökningsmetod eftersom man med denna teknik vill registrera så mycket av strålningen från skelettet som möjligt.

KRÄVS BÄTTRE TEKNIK

Utöver scint av rygg och bäcken, och ultraljudsmätningar har även röntgen av
intervertibrallederna i ländryggen gjorts. Dessa leder ligger mellan kotkropparna en bit ner i ryggen. För att kunna få bra röntgenbilder så pass
långt ner i hästkroppen krävs särskilt känslig röntgenfilm.

Just möjligheten att utveckla tekniken kan kanske i en framtid gör a det möjligt att ställa rätt diagnos kring ileosacralleden. Magnetröntgen skulle teoretiskt kunna vara en bra undersökningsmetod, men är inte praktisk gjenomförbar idag. En magnetröntgen stor nog att täcka en hel hästkropp finns inte, och tekniken har inte kommit så långt att det är möjligt att bygga en så stor magnet. I dag används tekniken enbart för undersökning av smådjur samt att man kan undersöka de nedre delarna av hästens ben. Skiktröntgen skulle aldrig
vara möjligt att göra av detta område.

-Även om det fanns en teknik som på ett säkert sätt skulle kunna undersöka ileosacralleden, så kvarstår problemet. Vad kan man faktiskt göra åt det? Vissa försök har gjorts att spruta in antiiflammatoriska preparat i detta område men
jag tvivlar på om det hjälper.
-De hästar som man trots allt tycker har besvär i korsryggen och tror att det kan härledas till ileosacralleden kan sannolikt bli bättre om man förändrar träning, skoning och kanske modifierar prestationskraven.
Charlotte Erichsen är tveksam till om scintigrafi av ileosacralleden alls ska användas när hästen enbart visar upp nedsatt prestation och en mild hälta. Troligen har denna undersökning, som är ganska dyr och tar lång tid i anspråk, störst värde i detta område att påvisa frakturer igenom ileosacralleden. Liknande erfarenheter har man även dragit inom humanvården för samma led.

Fotnot:
Charlotte Erichsen har gjort sin forskning på institutionen för klinisk radiologi vid SLU i Uppsala. Men då hela avhandlingsarbetet har finansierats av Norges Veterinærhøgskole i Oslo kommer hon att göra sina disputation där den 24 oktober 2003. Titel på avhandlingen är Diagnostic Imaging of the Equine Thoracolumbar Spine and Sacroiliac Joint Region.

2003-10-20
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se