Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hur påverkar nervös människa sin häst?

Ett examensarbete i etologi vid inst för husdjurens miljö och hälsa, SLU i Skara, tar upp frågan hur nervösa människor påverkar hästar.

Sammanfattning av examensarbete i etologi:

”Var inte nervös, det smittar av sig på hästen”. Det påstående har antagligen det flesta som har med hästar att göra, hört någon gång. Är det verkligen så, att om man är nervös blir även hästen nervös?

Syftet med detta arbete är att testa sanningshalten i påståendet ovan. Eftersom ridsporten är en ganska olycksdrabbad sport i jämförelse med andra vanliga sporter, är det en viktig fråga.

Först kommer en litteraturstudie att presenteras. Därefter följer en edogörelse av en praktisk undersökning som utförts, där hjärtfrekvensen, som ett mått på nervositet, mätts på både häst och människa samtidigt.

Undersökningen gick ut på att en försöksperson ledde eller red en häst fyra gånger längs en 30 meter lång sträcka. Den fjärde gången fick försökspersonen veta att ett paraply skulle fällas upp när de passerade mitten av sträckan.
Paraplyet fälldes dock inte upp. Orsaken var endast att få försökspersonen nervös. Under hela experimentet mättes hjärtfrekvensen på både häst och ryttare samtidigt. När man jämförde skillnaden mellan minimumpulsen och maximumpulsen under respektive sträcka, visade försökspersonerna en signifikant högre hjärtfrekvens under sträcka 4 jämfört med sträcka 3 både när denne ledde och red hästen.

Även hästarna visade en trend mot samma skillnad. När man jämförde skillnaden mellan start och stoppuls visade hästen en signifikant ökning av hjärtfrekvensen under sträcka 4 jämfört med sträcka 3, både när den leddes och reds. Samma signifikanta ökning fanns för försökspersonen, med undantag för när denne ledde hästen då det var en trend mot högre hjärtfrekvens under sträcka 4 jämfört med sträcka 3.

Liv Jonare (examensarbete i etologi)

2003-12-05
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se