Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hippocampus viktig för hästsektorns utveckling

SLU:s forskning och utbildning har stor betydelse för hästsektorns utveckling. Det sade jordbruksminister Ann-Christin Nykvist vid en pressträff 8/1.

Vid presskonferensen presenterade ministern den handlingsplan för hästsektorn som regeringen nu har lämnat över till riksdagen.

-Hästens betydelse ökar både som en del i vår fritid och som en viktig del av företagandet framför allt på landsbygden. Jag vill ge hästsektorn i sin helhet de bästa förutsättningar att verka under, sade jordbruks- och konsumentministern. Genom handlingsplanen skapar vi en bra grund för en fortsatt utveckling av sektorn.

Vid flera tillfällen betonade Ann-Christin Nykvist att den satsning på hästforskning i form av Hippocampus vid SLU och SVA som har gjorts med strategiska medel, har ett tvärvetenskapligt och användartillvänt perspektiv vilket måste anses positivt och väl i linje med behoven på området.

Hon är dessutom medveten om det finns behov av ytterligare forskning på hästområdet, vilket traditionellt är ett eftersatt forskningsområde.

-Särskilda behov av forskning finns när det gäller hästens sociala betydelse, barns- och ungdomars säkerhet, veterinära frågor, utfodring, hästhållning och byggnadsfrågor.

Några ökade ekonomiska anslag till hästforskning vid SLU kunde dock jordbruksministern inte lova vid presskonferensen. Hon hänvisade flera gånger till den forskningspolitiska proposition som kommer i september senare i år.

När det gäller utbildning inom hästsektorn påpekades vikten av välutbildad och kvalificerad personal för att utvecklingen ska gå åt rätt håll. Ann-Christin Nykvist sade att hippologutbildningen vid SLU är ett viktigt verktyg för spridning av kvalificerad kunskap. För att finansiera utbildningen har regeringen därför från och med 2001 ökat anslagen för hippologprogrammet. Allt enligt ett förslag från den hästpolitiska utredningen från år 2000. SLU kommer även i framtiden att kvarstå som huvudman för utbildningen med Nationella Stiftelsen för Hästhållningens Främjande som part i finansiering och ansvarig för riksanläggningarna.

Såväl Jordbruksverket som Konsumentverket fick i och med presentationen av handlingsplanen konkreta uppdrag som ska utredas under 2004. Jordbruksverket ska kartlägga hästsektorns omfattning och utvecklingspotential. I uppdraget ingår att utreda hur den nya inriktningen på den gemensamma jordbrukspolitiken påverkar hästsektorn.
Jordbruksverket ska även göra en översyn av den nuvarande situationen när det gäller identifiering och registrering av hästar. I dag vet ingen med säkerhet hur många hästar som finns i Sverige, antalet uppskattas till 200 000 – 300 000.

Konsumentverkets uppdrag handlar om säkerheten vid utövandet av hästsport och annan hantering av hästar där det i dag sker alltför många olyckor. Konsumentverket får därför i uppdrag att arbeta för att stärka säkerheten vid hästrelaterade aktiviteter. Arbetet sker inom ramen för regeringens strategi för tjänstesäkerhet.

2004-01-08
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se