Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Forum för hästforskning

Hippocampus arrangerar 11 mars ett forum för hästforskning. Särskilt inbjudna gäster får information om pågående och framtida hästforskning.

Hästsektorn växer i både storlek och betydelse i samhället. En allt bredare forskning och ökad kunskapsspridning inom hästområdet har stor betydelse för sektorns utveckling.

Hippocampus, centrumbildning för hästforskning och information vid SLU och SVA vill vid sitt Forum den 11 mars 2004 informera och skapa dialog om pågående samt framtida hästforskning.

TIDSPROGRAM FÖR 11 MARS

Kl. 10.00-11.00 "Ettans" föreläsningssal på Klinikcentrum, SLU i Ultuna, Uppsala

Introduktion av Lars-Erik Edqvist, styrelseordförande SLU

Ramprogrammet för hästforskning vid SLU och SVA 2002-2010 presenteras av

- Hästen och människan, Linda Keeling, professor, SLU
- Avel, utfodring, skötsel & träning, Jan Philipsson, statsagronom, SLU
- Hälsa och sjukdom, Göran Dalin, universitetslektor, SLU

Kl. 11.00-12.30
Demonstration av pågående forskning vid fyra stationer:

1) Hästens rörelseapparat och dess problem
2) Är hästen frisk eller sjuk?
3) Hästhållning, avel och samspel människa-häst
4) Den arbetande hästen

Kl. 12.30-13.30

Hippocampus bjuder på lunchbuffé

Kl. 13.30-14.30

Gruppvisa diskussioner om olika viktiga forskningsområden.

Kl. 14.30-14.45 Kaffe

Kl. 14.45-16.00

Plenum med korta rapporter från varje grupp samt
gemensam diskussion under ledning av Lars-Erik Edqvist

2004-03-04
Carin Wrange
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se