Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

  Arkiv« tillbaka


Hästen och staden

Forskare vid SLU Alnarp studerar metoder för hästars, ryttares och trafikanters säkerhet i den tätortsnära miljön. Läs mer om det i examensarbete.

Över 500 000 personer utövar ridsport idag i Sverige och det finns cirka 300 000 hästar. De flesta hästarna finns inom en radie av cirka två mil runt städerna.

Ridningen är en speciell sport som kräver anläggningar, men i lika stor utsträckning måste det finnas möjlighet att komma ut i landskapet.

Hästarna är stora djur, ett fullvuxet halvblod väger mellan 500 och 600 kg. Hästen har en välutvecklad flykt- och försvarsinstinkt när den blir skrämd. Detta kan skapa faror och konflikter, både för de ridande och de olika trafikantgrupperna.

Hanna Persson, doktorand vid SLU i Alnarp, har arbetat med att beskriva och analysera den tätortsnära ridsporten framförallt ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetsperspektiv och hon har särskilt studerat området kring Vallkärra och Nöbbelövs mosse.

Hon har funnit flera olika förslag på hur man kan planera staden och landskapet för att uppnå större säkerhet med t ex särskilda övergångsställen för hästar, väntboxar vid vägkorsningar, säkra järnvägsövergångar, hur ridning kan kombineras med gång- och cykelvägar osv.

Läs mer i: Tätortsnära ridning ˆ mer än bara ridhus, en skrift som kan beställas via hemsidan: www.jbt.slu.se/publicering under rubriken specialmeddelanden.
Skriften kan även läsas som pdf-fil genom följande länk:
http://www.jbt.slu.se/publikationer/specialmeddelande/specmed-244.pdf

Hanna Persson, är landskapsarkitekt och doktorand på området häst vid institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi, JBT, vid SLU i Alnarp. Hon tävlingsrider själv och möter dagligen de i arbetet beskrivna situationerna.

För mer info ring 040-41 51 04 eller mail till: hanna.persson@jbt.slu.se

2004-02-12
Anette Neldestam
 
Hämta från arkivet:


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2014-09-25    Carin.Wrange@omv.slu.se