Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Föls beteende före och efter avvvänjning
Sara Muhonen och Maria Lönn

(Examensarbeten, agronomprogrammet)

   

Alternativ titel:
The behaviour of foals before and after weaning in group

Ämne:
etologi

Typ av arbete:
examensarbete, hippologenheten

Utgivningsår:
2004

Huvudhandledare:
Margareta Rundgren, inst för husdjurens utfodring och vård, SLU

Läs mer »
(dokument i pdf-format)


skriv ut Skriv ut
 Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se