Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Frågor och svar
Arkiv

« tillbaka

Går det att pressa om stora ensilagebalar till mindre format?
Har hästen förlorat mycket av sitt vilda beteende?
Hur drabbar herpesvirus hästar?
Hur håller man inälvsparasiterna borta?
Hur lagrar man ensilagebalarna på bästa sätt ?
Hur mycket vatten behöver hästen dricka?
Hur smittar kvarka?
Hur smittar ringorm hos häst?
Hur snabbt måste man fodra med en öppnad ensilagebal?
Hur stor är risken att en häst får borrelios via fästingar?
Hur undersöker man bäst hygienen i hästens foder?
Hur upptäcka virusarterit (EVA) hos häst?
Hur upptäcker jag om hästen har fång?
Hur viktig är råmjölken för den nyfödda fölungen?
Hur yttrar sig botulism?
Hur yttrar sig rotavirus hos föl?
  Svar:
Rotavirus är mycket vanligt förekommande och de flesta vuxna hästar har någon gång i livet träffat på rotavirus. Oftast infekteras hästar som föl under diperioden, från två dagars ålder upp till sex månader är vanligast.
Symptomen hos hästar som smittats med rotavirus är anorexi (matvägran), slöhet, diarré och uttorkning. Symptomen kan vara lindriga eller livshotande, ju yngre hästen är desto allvarligare är det. I regel smittar det från föl till föl och inkubationstiden är kort. Viruset påverkar tarmkanalen och ofta har hästen diarré i två till tre dagar. Cirka 70 procent av alla hästar insjuknar men få blir så sjuka att de dör.
Hästar som insjuknat behandlas med vätska i form av elektrolyter. I annat fall gäller förebyggande åtgärder. Rotavirus är nämligen ett mycket resistent virus som kan överleva i stall, rasthagar och annan miljö under lång tid. Noggrann rengöring är viktig för att hålla viruset borta.
En annan, ny åtgärd, är att vaccinera stoet mot Rotavirusinfektion med Duvaxyn Râ (som säljs av SVA) i åttonde till tionde dräktighetsmånaden. När stoet vaccinerats för hon vidare antikroppar till fölungen via råmjölken.
Att ge det nyfödda fölet plasma via sond i munnen är ytterligare en förebyggande behandling. Plasma för svaga föl tas numera fram för försäljning av SVA i Uppsala. Plasman innehåller bl.a. specifika antikroppar mot Rotavirus.
Kerstin de Verdier, Louise T Berndtsson och Anna Nilsson vid SVA.


skriv ut Skriv ut


Ibland ser man "vita prickar", "bomullsludd" eller "spindelväv" i ensilaget, är det farligt?
Kan man enbart ge korn som kraftfoder till hästen?
Kan man jämföra svenska BLUP-index med t.ex. tyska BLUP-index?
Min häst har tidigare haft fång, hur vänjer jag den vid gräs igen?
Mitt sto har en hög värdebokstav men lågt BLUP-index. Vad kan det bero på?
Sjunker proteininnehållet i hö under vintern när det ligger lagrat?
Vad händer när en häst drabbas av penicillinchock?
Vad menas med bockhov hos häst?
Vad är skillnaden mellan ensilage och hösilage ?
Vad är streptotrikos hos häst?
Varför får hästar kolik?
Varför måste hästar DNA-analyseras och hur går det till?
Vart skickar jag träckprov för analys?
Vilka hästar drabbas mest av sommareksem?
Vilka sjukdomar hos häst är man skyldig att anmäla?
Vilken typ av uppstallning är bäst?
Är det farligt att låta hästen beta Alsikeklöver?
Är det skadligt för hästen att ge den rapsolja i fodret?
Är eksem ärftligt hos islandshäst?


 Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se