Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Frågor och svar

De vanligaste frågorna och svaren om häst. Klicka på frågorna för att få reda på svaren.

OBS! Här finns inte möjlighet för besökaren att ställa egna frågor.


Sjunker proteininnehållet i hö under vintern när det ligger lagrat?
Har hästen förlorat mycket av sitt vilda beteende?
Varför får hästar kolik?
Hur lagrar man ensilagebalarna på bästa sätt ?
  Svar:
Balarna skall lagras på en avjämnad yta som är väl dränerad och fri från vassa stenar och växtlighet. På så sätt minskar man risken för punktering av balarna och håller gnagare borta. Skydda också balarna mot fåglar med nät eller presenning. Inspektera ballagret ofta och laga eventuella hål så fort som möjligt. Hål skall lagas med särskild lagningstejp. Vanlig tejp släpper igenom syre, är inte UV-stabil och fäster dåligt på ensilageplasten. Märk ut de lagade balarna så att de kan kontrolleras extra noga innan utfodring. Använd lagade balar först. Var rädd om balarna, tänk på hur mycket varje bal är värd i kronor!

Rundbalar skall lagras på gaveln eftersom antalet plastlager är fler där. Det händer att fyrkantsbalar får en konkav och en konvex sida, de skall då lagras med den konkava sidan ner mot marken för att undvika att kondensvatten bildas mellan foder och plast. Vilken balform man väljer har mindre betydelse för ensilagets kvalitet. Många tycker att fyrkantsbalar är lättare att hantera i samband med utfodring, men det beror ju på vilken typ av utfodringsutrustning man har tillgång till. Det viktigaste är att välja en balform och balstorlek som passar in i det system man använder och till det antal hästar man har. Oavsett om balarna pressas med en rund- eller en fyrkantsbalpress måste pressen ge hårda och välformade balar med hög baldensitet (kg ts per m3), så att det inte blir kvar mycket luft inne i balen.


Cecilia Müller institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU i Uppsala Cecilia.Muller@huv.s


skriv ut Skriv ut


Hur mycket vatten behöver hästen dricka?


Arkiv för fler frågor »    

 Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se