Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Frågor och svar

De vanligaste frågorna och svaren om häst. Klicka på frågorna för att få reda på svaren.

OBS! Här finns inte möjlighet för besökaren att ställa egna frågor.


Sjunker proteininnehållet i hö under vintern när det ligger lagrat?
Har hästen förlorat mycket av sitt vilda beteende?
Varför får hästar kolik?
  Svar:

Veterinär Göran Sandh på hästkliniken vid SLU på Ultuna svarar:– När spädbarn får "ont i magen" säger vi att de har kolik. På samma sätt är det med hästar. De visar koliksymptom när de har smärtor från bukhålan.


Vid ett kolikanfall slutar hästen att äta. Den blir orolig, skrapar med framhovarna och tittar sig åt buken. Den lägger sig gärna och vältrar runt. När den reser sig skakar den inte av sig som en frisk häst brukar göra. Vid kraftiga smärtor kan hästen sparka och våldsamt kasta sig omkull. Den kan då ofrivilligt skada både sig själv och personer i närheten. Hästen svettas och puls- och andningsfrekvensen stiger.


Om hästen visar koliksymptom ska allt foder tas bort. Är hästen inte alltför våldsam kan man gärna ta ut den ur boxen och låta den röra sig i skritt. Det tycks lindra smärtorna och hästen har också mindre möjligheter att skada sig själv.

Måste hästen bli kvar i boxen, se till att boxen är mycket väl halmad. Kontakta omgående veterinär så hästen kan bli undersökt och behandlad. Förbered
också för transport till djursjukhus. Inte alltför sällan måste kolikhästar opereras om livet ska kunna räddas. Operation och vistelse på djursjukhus blir i regel kostsamma. Därför är det viktigt att ha hästen försäkrad.


Veterinären genomför bl a en undersökning av bukhålan via ändtarmen. En slang förs också ned till magsäcken via näshålan, svalget och matstrupen så att magsäcken kan tömmas. Blir magsäcken överfylld vid t ex ett stopp i tunntarmen kan magsäcken spricka om den inte töms i tid eftersom hästar inte kan kräkas.


Vid den inledande behandlingen ger veterinären i regel ett smärtstillande och kramplösande preparat. Beroende på vad undersökningen ger för diagnos kan
de fortsatta åtgärderna bli antingen fortsatt behandling i stallet med laxering och motion av en häst med förstoppning, eller remittering och operation på djursjukhus när hästen har ett misstänkt felläge av tarm.

Det finns många orsaker till kolik. I regel finns problemet i mag-tarmkanalen, men även livmoderomvridning på ett dräktigt sto eller en brusten urinblåsa på en nyfödd fölunge ger upphov till koliksymptom.

Konstruktionen av hästen mag-tarmkanal med en lång och lätt rörlig tarm - ända upp till 30 m tarm - ger förutsättningar för tarmomvridningar och andra
fellägen. Tunntarm kan också fastna i olika spaltbildningar inne i bukhålan, t ex i öppningen ned till pungsäcken med ett inklämt pungbråck som resultat.


Hästens matsmältningskanal är skapad för att utnyttja grovfoder. Stommen i foderstaten måste därför baseras på gräs, hö, ensilage, kraftfoder och halm. Hästen är i sitt naturliga tillstånd van att äta under en stor del av dygnet. Börjar man konstra till utfodringsrutinerna med få utfodringstillfällen och ger fodermedel som
avviker från de naturliga uppstår lätt störningar i mikroorganismfloran i grovtarmen.


Kolikproblem som gaskolik, grovtarmsförstoppningar men även diarréer kan uppkomma. En daglig utevistelse i hage eller motion av annat slag är inte bara viktigt för att undvika förstoppningar, utan också nödvändigt för att uppfylla hästens naturliga behov av att röra sig.

En vanlig orsak till kolik är också inälvsparasiter. Fölungar kan ha en så massiv invasion av spolmaskar att förstoppning uppstår i tunntarmen.

Bandmaskangrepp kan resultera i tilltäppning av öppningen mellan tunntarm och blindtarm.
Blodmaskens larver ger upphov till blodproppar i tarmens blodkärl vilket ger störningar i de normala tarmrörelserna.


För att minska risken att din häst ska få kolik, tänk på utfodring, motion och avmaskning. Gör upp en avmaskningsrutin tillsammans med din veterinär.


Göran Sandh


skriv ut Skriv ut


Hur lagrar man ensilagebalarna på bästa sätt ?
Hur mycket vatten behöver hästen dricka?


Arkiv för fler frågor »    

 Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se