Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Frågor och svar

De vanligaste frågorna och svaren om häst. Klicka på frågorna för att få reda på svaren.

OBS! Här finns inte möjlighet för besökaren att ställa egna frågor.


Sjunker proteininnehållet i hö under vintern när det ligger lagrat?
Har hästen förlorat mycket av sitt vilda beteende?
  Svar:
Steget från vildhäst till tamhäst är försvinnande litet i hästens utveckling som djurart. Det enda som egentligen skiljer vildhästen från tamhästen är att den senare är tam eller lättare att tämja. Hästen är fortfarande ett gräsätande bytesdjur anpassat till att leva på stäppen. Tamhästen har precis samma beteenderepertoar som vildhästen, men vissa retningströsklar har ändrats. Det innebär att för att utföra vissa beteenden kräver tamhästen mer påverkan än vildhästen, medan det för andra beteenden är tvärtom.


För tamhästar krävs till exempel starkare hot för att de ska fly eller attackera oss än för vildhästar. Till och med de mest avancerade dressyrrörelserna ingår i hästens naturliga beteenderepertoar. Passagen
är till exempel ett imponeringsbeteende, medan piruetten är ett undvikande beteende.


Äter många timmar
Hästen är en utpräglad gräsätare, både dess fodersmältning och beteende är specialanpassat för det. Den är ”programmerad” för att äta i princip kontinuerligt med korta avbrott för sömn och någon utflykt till närmaste vattenkälla.


Hästen äter 14 – 18 timmar per dygn uppdelat på ca 10 perioder under hela dygnet och utan längre uppehåll än 3 – 4 timmar. Denna rytm följer även hästar på stall, om de har tillgång till foder. Den kortsiktiga mättnadsregleringen
sker innan fodret nått magsäcken, sannolikt i munnen och/eller svalget, men exakt hur är inte känt. Även om vi fyller hästens näringsbehov på betydligt kortare tid med koncentrerat foder är den alltså inställd på att äta större delen av dygnet.
Hästen sover totalt 3 – 4 timmar per dygn, men sömnen är uppdelad i 5 – 7 perioder fördelade över hela dygnet, men ofta något tätare under efternatten.
Varje period är i sin tur uppdelad i sömncykler som är ca 15 minuter. Dessa cykler består i genomsnitt av dåsighet, vanlig sömn (ca 6 min) och om det är lugnt runt hästen drömsömn (ca 4 minuter). För att kunna sova drömsömn måste hästen ligga med stöd för huvudet. Hästen har ett absolut behov av denna sömn och om den av någon anledning inte kan eller vågar lägga sig ramlar den så småningom och faller i drömsömn.

Vill dricka snabbt
Hästen dricker inte så ofta, om den kan dricka så fort den vill vid de tillfällen den dricker. Den är fortfarande inställd på att dricka snabbt, eftersom vattenhålet var en farlig plats där rovdjur kunde smyga sig på vildhästen. Ett vanligt sätt att minska risken för att bli ett byte är att leva i flock, vilket även hästen är anpassad till. Däremot har den en ovanlig flockstruktur, där hingsten lever med några få ston året om och där båda könen av unghästar utvandrar vid könsmognad.
Stona får ca ett föl per år, som diar 8 – 9 månader,men följer modern och det yngre syskonen fram till utvandringen.Hästar föds inte med en önskan att bli ridna eller körda av sitt genom tiderna farligaste rovdjur, men med en positiv inridning/inkörning lär de sig att det är trevligt.


Om de dessutom, under den tid av dygnet de inte arbetar, tillåts leva som en häst med möjlighet att äta under lång tid och med tillgång till en flockmedlem, minskar risken för att de får mentala problem av olika slag.
Margareta Rundgren, universitetslektor på institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU


skriv ut Skriv ut


Varför får hästar kolik?
Hur lagrar man ensilagebalarna på bästa sätt ?
Hur mycket vatten behöver hästen dricka?


Arkiv för fler frågor »    

 Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se