Statens Veterinärmedicinska Anstalt


 

Hästens foder

Om vallfoder, kraftfoder och den växande hästen kan du nu få mycket matnyttig information. Klicka på länken den växande hästen.

Det bästa sättet att säkerställa god utfodring för Din häst är att göra en väl balanserad foderstat. För detta behöver man tillgång till aktuella uppgifter om fodrets näringsämnen, kännedom om de normer som gäller i Sverige och internationellt. Beräkningarna kan göras manuellt eller med hjälp av ett foderstatsprogram. Det är viktigt att beräkningarna baseras på de senaste rönen från forskningen om hästens foderbehov och uppdateras löpande i takt med forskningens framsteg och ändrade normer. Om du klickar på länken foderstatsprogram så kommer du till foderstatsprogrammet PC-horse som bl.a. används i utbildningen på SLU, och av de ledande foderföretagens foderrådgivare.

Kom ihåg att grovfodret är viktigt. För att få fram en rättvisande foderstat krävs att du har en analys på ditt hö eller ensilage.

PC-Horse foderstatprogram

» Den växande hästen

» FoderstatsprogramAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-12-21    Carin.Wrange@omv.slu.se