Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Hästens foder

Den växande hästen

Introduktion
Travhästen är en av de hästraser där det i tävlingskarriären ställs mycket höga krav. De skall både vara tidiga, med debut till och med vid 2 års ålder, och också vara hållbara och klara ansträngningarna som en lång tävlingskarriär ställer på dem. En karriär som för varmblodiga hingstar kan vara ändå fram till 12 års ålder. För att ge varje häst bästa möjliga förutsättningar för att på bästa sätt klara av detta, är utfodringen under hästens första år av enorm betydelse.

Så funkar det här
Framför dig har du en detaljerad innehållsförteckning med länkar till de olika delarna av de tre avsnitten vallfoder, kraftfoder och den växande hästen. Innehållsförteckningen gör att du kan gå direkt in på ett speciellt ämne och hoppa över delar som inte intresserar dig just för tillfället. Men du kan också läsa de olika avsnitten som en helhet.

Vallfoder
Av Christina Planck, Universitetsadjunkt, Hippologenheten SLU

Kratfoder
Av Christina Planck

Den växande hästen
Av Margareta Rundgren, Universitetslektor, AgrD, Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU

 

 
Carin.Wrange@omv.slu.se