Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Vid SLU och SVA finns ett stort antal hästforskare som verkar inom olika ämnesområden. Här kan du söka efter forskare inom en rad olika områden, samt göra en fritextsökning om du vet namnet på en forskare.

Du kan också se vilka olika ämnesområden vi har kompetenser inom
(via en rullande lista)

SLU/SVA-forskare med anknytning till häst

INFORMATION:
Carin Wrange 018-67 34 04 Carin.Wrange@slu.se


Alla kompetenser

» Allmänt veterinärmedicin

» Anestesi

» Anestesi och intensivvård

» Antibiotikabaserade diarréer

» Arbetsfysiologi

» Arbetsfysiologi, hjärta

» Avelsvärdering av hingstar

» Avelsvärdering av häst

» Avmaskningsrutiner,parasitangrepp

» Beteende häst/människa, landskap/samhälle/planering

» Bindvävsmetabolism

» Blod- och DNA-analyser

» Blodmaskinfektion

» Brosk/benmarkörer vid hälta

» Brunstbeteendestörningar hos ston

» Dräktighet

» Epidemiologi

» Etologi

» Fysiologi, salt och vattenbehov, temperaturreglering

» Fång, hovsjukdomar

» Förlossningslära

» Genetik

» Grovfoder (hö och ensilage)

» Gynekologi

» Gynekologi, hingstfertilitet

» Hingstfertilitet

» Hälsoläget bland svenska hästar

» Hästens beteende

» Hästens i samhället

» Hästens temperaturreglering

» Immunförsvar

» immunologi

» Inhysningssystem för häst

» Luftvägsproblem hos häst

» Lunginflammation hos föl, immunologi

» Molekylär genetik, bl a genen för skimmelfärg

» Molekylär genetik, blodtypning

» Muskler

» Muskler

» Omsättning av läkemedel

» Omsättning av läkemedel

» Omsättning av läkemedel

» Omsättning av läkemedel

» Rehabilitering, laserbehandling + övriga alt.behandlingar

» Reproduktionsbioteknologi, hingstfertilitet

» Ryggforskning

» Ryggforskning-allmänt

» Röntgen, ultraljud, scintigrafi

» Rörelsemekanik

» Rörelsemekanik

» Rörelsemekanik - mekanisk stress

» rörelsemekanik, ryggproblem

» Senskador

» Toxikologi

» Toxikologi, omsättning av läkemedel

» Utfodring

» Utfodring och vård

» Virologi

 
Sök forskare/kompetens:

eller fritextsök:

(typ institution, användningsområde)
Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se