Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Omsättning av läkemedel
(Kompetens vid SLU)
Institution:
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Vem som kan:
Carina Ingvast-Larsson

    tel: 018-67 31 75
    epost: Carina.Ingvast.Larsson@bvf.slu.se


 
Sök forskare/kompetens:

eller fritextsök:

(typ institution, användningsområde)
Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se