Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Dräktighet
(Kompetens vid SVA)
Institution:
Avd. för sjukdomskontroll och smittskydd, SVA

Vem som kan:
Ann Albihn

    tel: 018-67 40 00
    epost: Ann.Albihn@sva.se


 
Sök forskare/kompetens:

eller fritextsök:

(typ institution, användningsområde)
Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se