Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Blodmaskinfektion
(Kompetens vid SLU)
Institution:
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Vem som kan:
Eva Osterman Lind

    tel: 018-67 40 00
    epost: Eva.Osterman.Lind@bvf.slu.se


 
Sök forskare/kompetens:

eller fritextsök:

(typ institution, användningsområde)
Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se