Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Här presenteras ett urval spännande länkar om häst. Du hittar bl a de myndigheter, organisationer, företag och lärosäten som har anknytning till hästsektorn.

 • Avel och tävlingsresultat genom BLUP
 • Djursjukhuset, SLU i Skara
 • Enheten för hippologisk högskoleutbildning - Hippologenheten anordnar kurser med inriktning på häst inom hippologprogrammet.Utbildningen ges på tre orter: Flyinge, Strömsholm och Wången.
 • Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid SLU
 • Horse Genome Project - Forskning från hela världen kring hästens genetik
 • Hästcentrum i Skara
 • Hästkurser vid SLU i Alnarp
 • HästSverige - HästSverige - den självklara kunskapssajten
 • Om djurförsök
 • SLU-biblioteken - Ansvarsbibliotek för jordbruk, landskapsplanering, livsmedel, miljövård, skogsbruk, trädgård och veterinärmedicin
 • Statens Veterinärmedicinska Anstalt
 • Stiftelsen Hästforskning - Stiftelsen samordnar och fördelar medel till hästforskning i Sverige och Norge.
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Universitetsdjursjukhuset vid SLU - Från 1/1 2007 har Universitetsdjursjukhuset vid SLU ansvar för all sjukvård av såväl av såväl hund, katt, övriga smådjur som häst.
 • Vetenskapsrådet


  Företag »
  Läkemedel »
  Media »
  Myndigheter »
  Organisationer »
  Riksanläggningar »
  Universitet och högskolor »

 •    Antal besökare sedan 2003-11-18:


   
  2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se