Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Här presenteras ett urval spännande länkar om häst. Du hittar bl a de myndigheter, organisationer, företag och lärosäten som har anknytning till hästsektorn.

Läkemedel

  • Fass Vet 2003 - Information om alla djurmediciner. Bl a om verkningssätt, doser och ev biverkningar


  •      Antal besökare sedan 2003-11-18:


     
    2010-05-26    Carin.Wrange@omv.slu.se