Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Hästen är ett viktigt djurslag för SLU:s och SVA:s verksamhet. För att främja forskning och sprida ökad kunskap om hästen har samarbetsprojektet Hippocampus bildats.

SLU och SVA har utformat ett gemensamt forskningsprogram ”Hästen för arbete, sport och fritid” i enlighet med önskemål från Hästriksdagen 1998 samt Hästpolitiska utredningen 2000. Satsningen syftar till bättre djurhälsa och djurskydd via en sundare hästhållning.

Hippocampus startade 6 november 2002 tack vare ett strategiskt anslag för hästforskning som beviljades av SLU. Ett tiotal nya tjänster inom hästforskningen inrättades genom anslaget. Projektet syftade till att förstärka svensk hästforskning, främja vidareutbildning av veterinärer, agronomer och hippologer samt föra ut forskningsresultaten för att främja hästkunnandet i hela landet.

 


Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se