Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 

Hästforskningen vid SLU och SVA är spännande och mångfacetterad. Inom en rad olika projekt studeras många olika frågeställningar som anknytning till hästen.

Här kan du söka efter olika forskningsprojekt som du är intresserad av.

 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavel

Sök projekt som handlar om

inom


Fritextsök

(sök t ex projektansvarig, projekttitel, beskrivning)
Antal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se