Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Utfodring för hälsa och prestation
(Projekt inom SLU)


Medverkande:
Anna Jansson, Husdjurens utfodring och vård, SLU
Jan Erik Lindberg, Husdjurens utfodring och vård, SLU
Veronique Julliand

Institution:
Husdjurens utfodring och vård, SLU

Allmän beskrivning:
Anna Jansson ska tillsammans med Jan Erik Lindberg och veronique Julliand genomför projektet "Utfodring för hälsa och prestation". De skak studera hur hästens prestation, vätskebalans och grovtarmsmiljö påverkas av vallfoder med olika energiinnehåll och kvaliteter. Målet är att kunna ge rekommendationer för lämpliga utfodringsrutiner och kvalitet på vallfoder. Studierna genomförs i samarbete med Cecilia Müller och projektet om hästens grovtarm och olika vallfoder.

Projektansvarig:
Anna Jansson

Delprojekt:
Interaktion mellan olika vallfoder och hästens grovtarm med avseende på mikrobiell sammansättning, biokemisk aktivitet och passagehastighet.

Finansiering:
Stiftelsen Svensk Hästforskning

Samarbetspartners:
Cecilia Müller och Peter Udén, SLU


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se