Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavel
(Projekt inom SLU)

Hur ska vi avelsvärdera utländskt avelsmaterial och vilken betydelse har importerna för svensk ridhästavel?
Medverkande:
Emma Thorén, Husdjursgenetik
Jan Philipsson, Husdjursgenetik

Institution:
Husdjursgenetik vid SLU

Allmän beskrivning:
Målet är att anlysera vad olika ridhästgrupper betyder för svensk ridhästavel och vilken inverkan ofullständiga härstamningsuppgifter och importer har på avelsindex.

Projektansvarig:
Emma Thorén och Jan Philipsson


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se