Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
(Projekt inom SLU)

Är brist på fett en begränsande faktor för glykogenuppbyggnaden i muskulaturen hos tävlingshästar?
Medverkande:
Johan Bröjer, Kliniska vetenskaper
Birgitta Essén-Gustavsson, Kliniska vetenskaper

Institution:
Kliniska vetenskaper, SLU

Allmän beskrivning:
Målet är att få reda på hur fett påverkar produktionen av glykogen för att kunna optimera foderstaten till tränande hästar. Glykogen är en upplagringsform av glukos (blodsocker). Forskarna ska analysera innehållet av fettbyggstenar i muskelbiopsier och blodprov tagna på hästar före, under och efter ett hårt arbete.

Projektansvarig:
Johan Bröjer och Birgitta Essén-Gustavsson


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se