Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
(Projekt inom SLU)


Medverkande:
Marie Rhodin, Hippologenheten, SLU
Christopher Johnston, Anatomi och fysiologi

Institution:
Hippologenheten

Allmän beskrivning:
Syftet är att dokumentera och utvärdera samspelet mellan häst och ryttare. Det gör man genom att mäta hur ryttarens hjälper och utrustning påverkar hästryggens och benens rörelser och belastningen på hästens ben. Målet är att öka förståelsen för hur ryttaren och utrustningen påverkar hästen.

Projektansvarig:
Lars Roepstorff


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se