Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
(Projekt inom SLU)


Medverkande:
Carina Ingvast-Larsson, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Hans Broström, Kliniska vetenskaper

Institution:
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Allmän beskrivning:
Målet är att kunna förbättra behandlingsmöjligheterna för hästar som drabbas av sommareksem (överkänslighetsreaktioner under betesgång). Forskarna ska undersöka ett antihistamin, fexofenadin, för att se hur det tas upp och omsätts hos häst och vilken effekt det har.

Projektansvarig:
Carina Ingvast-Larsson


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se