Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
(Projekt inom SLU)

Inflammationsmarkörer i bronchiella biopsier hos hästar med kronisk bronkiolit
Medverkande:
John Pringle, Kliniska vetenskaper
Miia Riihimäki, Kliniska vetenskaper

Institution:
Kliniska vetenskaper

Allmän beskrivning:
Forskarna har tagit prover från luftrören hos både friska hästar och hästar med luftrörsinflammation (bronkiolit). Nu ska proverna undersökas vidare för att dokumentera den inflammatoriska reaktionen i luftrören hos häst.

Projektansvarig:
John Pringle


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se