Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
(Projekt inom SLU)


Medverkande:
Stina Ekman, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Maija-Leena Eloranta, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Institution:
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Allmän beskrivning:
Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst är ett projekt som nu går in på sitt sista år under ledning av Stina Ekman och Maija-Leena Eloranta vid SLU. Undersökningarna inriktas nu på att undersöka vilka celler i en led som producerar inflammationsmediatorer. Målet är att kunna diagnosticera hur allvarlig en ledinflammation är genom att analysera ett prov från hästen.

Projektansvarig:
Stina Ekman


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se