Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
(Projekt inom SLU)

Studier av transportproteiner som har betydelse för upptag och omsättning av läkemedel hos häst
Medverkande:
Pia Larsson, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Hans Tjälve, Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Institution:
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU

Allmän beskrivning:
Forskarna ska undersöka två transportproteiner som förflyttar främmande ämnen, t ex läkemedel i kroppen. Betydelsen av transportproteiner för att hästen ska kunna ta uppp läkemedel från tarmen ska också utforskas. Målet är att kunna optimera doseringar och minska risken för biverkningar vid läkemedelsbehandlingar.

Projektansvarig:
Pia Larsson


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se