Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Diagnostik för kvarka
(Projekt inom SVA)


Medverkande:
Vivecka Båverud, SVA
Anna Aspán
Peter Thorén, SVA
Anders Gunnarsson, SVA

Institution:
SVA sektionen för allmänbakteriologisk diagnostik

Allmän beskrivning:
Målet är att ta fram en PCR-metod (förstärkt analysmetod) som snabbt ska kunna påvisa kvarkabakterier i prover från hästar med misstänkt kvarka. Fynd av en närbesläktad bakterie i samband med kvarkaliknande symtom ska också undersökas.

Projektansvarig:
Viveca Båverud


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se