Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Studier av kvarkabakterien
(Projekt inom SLU)

Studier av Streptococcus equi i syfte att utveckla metoder för att förhindra kvarka
Medverkande:
Bengt Guss, Mikrobiologi, SLU

Institution:
Mikrobiologi vid SLU

Allmän beskrivning:
Streptococcus equi är namnet på den bakterie som orsakar kvarka hos häst. Projektet ska undersöka ämnen på kvarkabakteriens yta och se hur bakterien kan fästa och eventuellt ta sig in i hästens celler. Syftet är också att se om antikroppar mot bakterien kan hindra den från att infektera. Målet är att utveckla ett vaccin mot streptokockinfektion, framför allt kvarka.

Projektansvarig:
Bengt Guss


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se