Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
(Projekt inom SLU)

Integrerade avelsindex för nationell avelsvärdering av svenska ridhästar
Medverkande:
Åsa Viklund, Husdjursgenetik, SLU
Jan Philipsson, Husdjursgenetik, SLU

Institution:
Husdjursgenetik vid SLU

Allmän beskrivning:
Projektet ska använda resultat från kvalitetsbedömning, treårstest och tävlingar. Målet är att skapa ett integrerat avelsindex som innehåller mer information än dagens index. Genetiska samband mellan olika egenskaper ska också undersökas.

Projektansvarig:
Åsa Viklund


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se