Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
(Projekt inom SLU)

Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder - delprojekt 1. Attityder kring hästhållning -lukt, allergener och andra störningar.
Medverkande:
Catharina Svala, Jordbrukets biosystem och teknologi
Hanna Persson, Jordbrukets biosystem och teknologi

Institution:
Jordbrukets biosystem och teknologi, SLU

Allmän beskrivning:
Syftet är att kartlägga hur personer som bor runt hästanläggningar upplever närvaron av hästarna . Målet är att skapa bättre riktlinjer för samhällsplanering samt minska konflikter och öka förståelsen mellan hästnäringen och allmänheten.

Projektansvarig:
Catharina Svala


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se