Statens Veterinärmedicinska Anstalt


Hästen i Sverige Om sktuell hästforskning Forskning pågår tema djur Hippocampusdagarna 2005 Hippocampusdagarna 2006

 Hästens grovtarm och olika vallfoder
(Projekt inom SLU)

Interaktion mellan olika vallfoder och hästens grovtarm med avseeende på mikrobiell sammansättning, biokemisk aktivitet och passagehastighet.
Medverkande:
Cecilia Müller, Husdjurens utfodring och vård, SLU
Peter Udén, Husdjurens utfodring och vård, SLU

Institution:
Husdjurens utfodring och vård

Allmän beskrivning:
Syftet är att undersöka hur olika grovfoder (hö, ensilage och hösilage) påverkar grovtarmens slemhinna, passagehastigheten och tarmfloran. Likaså ska tarmfloran jämföras med träckfloran för att se om träckfloreundersökningar kan användas vid näringsvärdering och sjukdomsutredning hos häst.

Projektansvarig:
Cecilia Müller

Samarbetspartners:
Anna Jansson, Jan Erik Lindberg och Veronique Julliand


 
» Antihistaminer till häst, grundläggande kinetik och dynamikstudier
» Diagnostik för kvarka
» Fett och glykogenuppbyggnad i muskulatur
» Hästens grovtarm och olika vallfoder
» Hästhållning i tätortsnära områden, miljö och attityder
» Index för avelsvärdering av svenska ridhästar
» Inflammationsmarkörer hos hästar med kronisk luftrörsinflammation
» Inflammationsmarkörer vid tidig ledskada hos häst
» Interaktionen mellan häst och ryttare beskriven med objektiva mätmetoder
» Studier av kvarkabakterien
» Upptag och omsättning av läkemedel hos häst
» Utfodring för hälsa och prestation
» Utländskt avelsmaterial i svensk ridhästavelAntal besökare sedan 2003-11-18:


 
2012-06-18    Carin.Wrange@omv.slu.se